Kongress Palais Kassel Events

Buy tickets for concerts at Kongress Palais Kassel in Kassel, Germany.

Kongress Palais Kassel
Concert Calendar & Schedule

  • Sun Sep 22, 2024
  • Thu Dec 19, 2024
  • Mon Mar 24, 2025
  • Sat Apr 12, 2025
  • Sun Apr 13, 2025

Hotels & Lodging
Near Kongress Palais Kassel

About the Venue
Kongress Palais Kassel At-a-Glance

  • Holger-Börner-Platz 1
  • Kassel 34119
  • Germany
Map & Directions
The Dark Tenor

Sep 22, 2024

Advertisement