Shop The New JamBase Store Click Here

Kardeljeva Ploščad

There is 1 upcoming event at Kardeljeva Ploščad in Ljubljana, Slovenia.

Hotels & Airbnb Near Kardeljeva Ploščad

  • KARDELJEVA PLOŠČAD 1, Ljubljana, Slovenia

Upcoming Events

Edit Venue

Kardeljeva Ploščad At-a-Glance

  • KARDELJEVA PLOŠČAD 1
  • Ljubljana
  • Slovenia
Smile Nation Slovenia
Jun 24, 2021
Advertisement