White Mountain Boogie & Blues Festival
Thornton, NH